Privacy Verklaring Creatieve Fotomissies

In deze privacy verklaring van Creatieve Fotomissies lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen ze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Corrine Ponsen Creatieve Fotomissies

Inleiding

Creatieve Fotomissies is een fotografie bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in bruidsfotografie en bedrijfsfotografie. Bij elke opdracht worden jouw gegevens door Creatieve Fotomissies verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Heb je hierover nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met:

Creatieve Fotomissies | Fazantenkamp 917 | 3607EG | Maarssen

info@corrinep.nl | 0346-707014

Btw nr NL180158193B01 | KvK 24375735

Creatieve Fotomissies is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Corrine Ponsen.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Creatieve Fotomissies.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Creatieve Fotomissies via de website. In dit contactformulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Je naam en adresgegevens (of een deel van deze gegevens) worden op de offerte, orderbevestiging en factuur vermeld evenals de omschrijving en datum van uitvoering van de opdracht.

Verzamelen van gegevens

Foto’s die Creatieve Fotomissies in opdracht van jou heeft gemaakt worden bewaard op computer en externe harde schijven. Deze dienen als backup waar je gebruik van kunt maken mocht je die foto’s kwijt raken.

De e-mail service van Creatieve Fotomissies wordt gehost bij Cocomo Hosting. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via mail van de website, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Cocomo Hosting.

De website en back-ups van de website worden eveneens gehost bij Cocomo Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Creatieve Fotomissies zijn op de servers van Cocomo Hosting opgeslagen.

Om een product of dienst (denk aan fotoalbum, fotoafdruk) te kunnen leveren welke jij bij ons heeft besteld, worden gegevens (dit kan oa zijn: beeld, namen, trouwdatum) aan derden gestuurd.

In sommige gevallen worden foto’s verstuurd met wetransfer.

Omdat Creatieve Fotomissies graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor Creatieve Fotomissies. Deze informatie is anoniem

Opslagperiode
Een back up op externe harde schijven wordt 10 jaar bewaard.

E-mails worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

E-mail adressen blijven altijd bewaard, tenzij jij ze verwijderd wil hebben.

Gegevens die jij achterlaat op de website van Creatieve Fotomissies (bijvoorbeeld bij blogs) blijven bestaan zolang het blog online staat.

Bestanden en gegevens die met wetransfer worden verstuurd blijven 2 maanden in the cloud bewaard, daarna worden ze verwijderd.

Contactgegevens die je hebt verstrekt tijdens ons contact blijven bewaard zolang nodig is voor de opdracht, als de opdracht is uitgevoerd worden deze gegevens nog 1 jaar bewaard en daarna worden ze verwijderd. Facturen blijven 7 jaar bewaard volgens de wettelijke verplichting aan de belastingdienst.

Beveiliging

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Creatieve Fotomissies of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Beelmateriaal ouder dan 2 jaar worden van de computer verwijderd en alleen nog maar bewaard op externe harde schijven.

Jouw bezoek aan de website van Creatieve Fotomissies is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Wetransfer hanteert dit beleid: https://creatievefotomissies.wetransfer.com/legal/privacy

Google hanteert dit privacy beleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Creatieve Fotomissies verwerkt zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden en mogen de gegevens niet veranderen of zelf gebruiken.

Jouw rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Creatieve Fotomissies vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Creatieve Fotomissies. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie: Je hebt het recht om een fout door te geven, of als er gegevens zijn veranderd. Deze worden op verzoek aangepast.

Recht op het indienen van een klacht: Heb je een klacht, dan kan je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens zoals naam en adres nodig hebben die bij Creatieve Fotomissies opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Creatieve Fotomissies al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Als jij wilt dat de gegevens die bij mij opgeslagen liggen niet meer gebruikt mogen worden, kan je dit aangeven door een e-mail te sturen.

Plichten

Creatieve Fotomissies verwerkt persoonsgegevens op grondslag van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Creatieve Fotomissies de betreffende dienst niet aanbieden.

Creatieve Fotomissies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Creatieve Fotomissies dit rechtvaardigt acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Creatieve Fotomissies te beschermen. Creatieve Fotomissies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Creatieve Fotomissies

Corrine Ponsen

Fazantenkamp 917

3607 EG Maarssen

0346-707014 | info@corrinep.nl